Intel® Core™ i5 - 6400 3.3 GHz / 6MB / HD 4600 Graphics / Socket 1150 (Haswell refresh)
4.350.000

Intel® Core™ i5 - 6400 3.3 GHz / 6MB / HD 4600 Graphics / Socket 1150 (Haswell refresh)

Mã SP: 6400 3.3 GHz

Lượt xem: 1167

Mô tả sản phẩm:

Tính năng Intel® Core™ i5 - 6400 3.3 GHz / 6MB / HD 4600 Graphics / Socket 1150 (Haswell refresh)

Intel® Core™ i5 - 6400 3.3 GHz / 6MB / HD 4600 Graphics / Socket 1150 (Haswell refresh)

 
 

Chi tiết Intel® Core™ i5 - 6400 3.3 GHz / 6MB / HD 4600 Graphics / Socket 1150 (Haswell refresh)

 
 

Thông số kỹ thuật Intel® Core™ i5 - 6400 3.3 GHz / 6MB / HD 4600 Graphics / Socket 1150 (Haswell refresh)

Kho hàng:

Có hàng

Bảo hành: Chính hãng 36 tháng
Giao hàng:
4.350.000

Mô tả chi tiết

Tính năng Intel® Core™ i5 - 6400 3.3 GHz / 6MB / HD 4600 Graphics / Socket 1150 (Haswell refresh)

Intel® Core™ i5 - 6400 3.3 GHz / 6MB / HD 4600 Graphics / Socket 1150 (Haswell refresh)

 
 

Chi tiết Intel® Core™ i5 - 6400 3.3 GHz / 6MB / HD 4600 Graphics / Socket 1150 (Haswell refresh)

 
 

Thông số kỹ thuật Intel® Core™ i5 - 6400 3.3 GHz / 6MB / HD 4600 Graphics / Socket 1150 (Haswell refresh)

Driver & Software

Đánh giá